společnost beinspired s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 05711959, zapsáná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 97429 (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • IČ a DIČ
 • telefon
 • e-mail
 • cookies
 • IP adresa

Účel zpracování osobních údajů

Jméno a příjmení, adresu, IČ, DIČ, telefon, e-mail, cookies a IP adresu zpracováváme na základě plnění slouvy, jednání o jejím uzavření,  za účelem vyplnění kontaktního formuláře, který slouží k odeslání nezávazné poptávky služeb poskytovaných společností beinspired s.r.o. Osobní údaje poskytnuté na základě jednání o smlouvě budou Správcem zpracovány po dobu 6 měsíců. Osobní údaje na spojené s plněním smlouvy budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

Jméno a příjmení, adresu, IČ, DIČ, telefon, e-mail, cookies a IP adresu zpracováváme plnění zákonných povinností, zejména se jedná o právní předpisy spojené s daní z přidané hodnoty, dani z příjmu a dalších daňových předpisů, účetních právních předpisů a další národní a evropské legislativy. Osobní údaje poskytnuté za účelem plnění zákonných povinností bude Správce zpracovávat po dobu 10 let.

Jméno a příjmení, telefon, e-mail, cookies a IP adresu zpracováváme na základě oprávněného zájmu Správce za účelem rozesílky newsletteru pro klienty beinspired s.r.o. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

Cookies:

Naše stránky používají tzv. cookies nezbytné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu, tabletu, či jiném zařízení, ze kterého procházíte naše stránky. Cookie využíváme zejména pro:

 • zajištění základní funkčnosti webových stránek
 • analýze chování a statik návštěvnosti

Více informací o cookies naleznete zde.

Další příjemci osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí Správce, avšak osobní údaje mohou být zpracovávány také dalšími zpracovateli, se kterými má Správce smluvní vztah. Správce prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty mimo území EU. Může se jednat o tyto zpracovatele:

 • poskytovatel webhostingového a emailového řešení
 • poskytovatel webového řešení
 • poskytovatel marketingového a informačního sw
 • poskytovatel služeb k rozesílce
 • veřejné orgány
 • případně poskytovatel dalších sw, které beinspired s.r.o. v tuto chvíli nevyužívá

Jaké práva můžete uplatnit:

 • vznesení námitky
 • požádat o výpis informací, které o vás zpracováváme
 • požádat o výpis informací ve formátu vhodném pro přenos
 • požádat o výpis informací za účelem aktualizace, či omezení osobních údajů
 • požádat o výmaz
 • právo podat stížnost k ÚOOÚ

Kam se můžete obrátit:

Dle Nařízení můžete proti sběru osobních údajů vznést námitku s nesouhlasem. Využít můžete emailovou adresu gdpr@beinspired.cz nebo poštovní adresu beinspired s.r.o., Křenová 52, 602 00 Brno

V Brně, dne 25. 5. 2018

beinsired google upgates partner